Ga naar hoofdonderdeel

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Taurus World of Adventure respecteert de privacy van alle gasten van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk behandeld wordt.

Door het invullen van formulieren, zoals het reserverings- of contactformulier, op onze website en de online reserveringspagina van Easy Reservation Pro en bij het maken van telefonische reserveringen worden uw persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel uw reservering vast te leggen en u te informeren over nieuwe arrangementen en mogelijkheden. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ditzelfde geldt voor een online reservering, waarbij de gegevens via een versleutelde verbinding (HTTPS) worden geregistreerd. Uw opgeslagen gegevens worden enkel gebruikt voor reserveringen en mogelijke nieuwe reserveringen.

De postcode vragen wij zodat wij kunnen meten waar onze gasten vandaan komen. Daar wij volop met marketing uitingen bezig zijn, vinden wij het relevante informatie om te weten waar onze gast vandaan komt. Een huisnummer zal nooit gevraagd worden, omdat wij verder geen gebruik maken van uw adresgegevens.

Taurus World of Adventure zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Foto’s/video’s gemaakt (door Taurus) tijdens uw bezoek aan Taurus World of Adventure mogen door Taurus gebruikt worden op hun website en Social Media kanalen. Foto’s mogen op verzoek verwijderd worden. Dit verzoek kunt u indienen via ons algemene e-mailadres: info@taurusworld.nl.

Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor een nieuwsbrief waarbij u gemakkelijk de mogelijkheid heeft om zich af te melden.

U heeft het recht uw persoonsgegevens én eventueel de reserveringsgegevens, na de dag van reservering uit het systeem te laten wijzigen of verwijderen. U dient hier wel een verzoek voor in te dienen via ons algemene e-mailadres: info@taurusworld.nl.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de gegevens die wij opslaan en wie toegang heeft tot die gegevens, bent u vrij om deze op te vragen via: info@taurusworld.nl.